Informatie donatieprogramma

In Nederland kennen we volgens de Wet op de Lijkbezorging drie eindbestemmingen: begraven, cremeren of de ter beschikking stelling aan de wetenschap (het ontleden). Ter beschikking stelling aan de wetenschap betekent dat het lichaam na het overlijden aan een anatomisch instituut van een universiteit geschonken wordt. Het lichaam wordt gebruikt voor onderwijs en onderzoek.

Instituten

Nederland kent acht anatomische instituten, waaraan het lichaam na overlijden geschonken kan worden. Dat zijn: Amsterdam UMC locatie VUmc Amsterdam, Amsterdam UMC locatie AMC te Amsterdam, het Universitair Medisch Centrum Utrecht te Utrecht, het Leids Universitair Medisch Centrum te Leiden, het Erasmus MC te Rotterdam, het Universitair Medisch Centrum Groningen te Groningen, het Radboudumc te Nijmegen en het Maastricht UMC te Maastricht.

Elk instituut heeft zijn eigen aannamebeleid. Bij sommige instituten is er een (tijdelijk) opnamestop. Er kan ook een postcodegebied gelden en sommige instituten hanteren ook aanvullende grenzen voor bijvoorbeeld leeftijd. Op de website www.lichaamsdonatie.info kunt u per instituut de aannameregels lezen en ook de contactgegevens van alle instituten vinden.

Lichaam doneren bij VU medisch centrum

Bij het Amsterdam UMC, locatie VU medisch centrum is er geen leeftijdsgrens. Een ieder boven de 18 jaar kan zich opgeven als lichaamsdonor. Wij nemen lichaamsdonoren uit heel Nederland aan.

Verhuizen

Als een donor na registratie verhuist naar een ander deel van Nederland, blijft zijn of haar registratie nog steeds geldig. Als een donor permanent verhuist naar het buitenland of overlijdt buiten de Nederlandse grens, vervalt zijn registratie.

Keuze maken en de gevolgen

Het kiezen voor ter beschikking stelling aan de wetenschap is een gewichtige beslissing. Het is een beslissing, die niet alleen gevolgen heeft voor de donor zelf, maar ook voor zijn of haar nabestaanden. De nabestaanden moeten het afscheid nemen op een andere manier vorm geven dan gebruikelijk is. Bestaande rituelen bieden hierin vaak weinig houvast.

Het feit dat een dierbare gekozen heeft voor het algemeen belang biedt vaak troost en een trots gevoel. Maar het gegeven dat het lichaam van een dierbare binnen redelijk korte tijd (<24 uur) opgehaald wordt door de uitvaartonderneming, maakt de periode om afscheid te nemen een stuk korter dan bij een reguliere uitvaart. Bij een reguliere uitvaart hebben nabestaanden gemiddeld genomen vijf dagen de tijd om afscheid te nemen. Dit zijn belangrijke zaken om met uw familieleden en vrienden te bespreken, voordat u de keuze maakt om lichaamsdonor te worden.

Mensen, die kiezen voor begraven of cremeren, kunnen invulling geven aan een eigen afscheidsceremonie in aanwezigheid van de overledene. Die mogelijkheid is er niet bij ter beschikking stelling.

Het lichaam van de overleden lichaamsdonor wordt na zijn of haar overlijden naar het instituut gebracht. Daar wordt het lichaam gebalsemd en geprepareerd.

Nadat het lichaam gebruikt is voor onderwijs of onderzoek, gaan de stoffelijke resten naar het crematorium van De Nieuwe Ooster, Kruislaan 126 te Amsterdam. De Nieuwe Ooster is een gedenkpark van de gemeente Amsterdam, waar zowel een crematorium als een begraafplaats is. Op de begraafplaats is er een monument voor de lichaamsdonoren van het Amsterdam UMC. In het bosprieel naast het monument worden de asresten na crematie uitgestrooid. Bij deze uitstrooiing kunnen geen nabestaanden aanwezig zijn. Ook is het NIET mogelijk dat de as of delen daarvan terug gaan naar de nabestaanden. Nabestaanden ontvangen geen bericht over de datum, wanneer de as uitgestrooid is.