Procedure

Hieronder staat in het kort de procedure omschreven.

  • U vult de formulieren voor de wilsbeschikking in en retourneert deze in de bijgeleverde antwoordenvelop.
  • De codicillenadministratie beoordeelt de wilsbeschikking op volledigheid en legt uw wens vast in de administratie.
  • U ontvangt een kopie van uw wilsbeschikking retour, samen met een codicilnummer en informatie over de handelwijze na uw overlijden. Dit bewaart u zorgvuldig bij uw andere belangrijke papieren.
  • U informeert uw huisarts en bij voorkeur uw¬†nabestaanden of verzorgers over uw wilsbeschikking.