Wat te doen bij overlijden

Komt een van onze lichaamsdonoren te overlijden, dan moet u als volgt handelen:

  1. Neemt u altijd eerst contact op met de huisarts, schouwarts of weekendarts. De arts moet eerst het overlijden vast stellen en zal de overlijdensverklaringen invullen.
  2. Neem contact op met de uitvaartverzorging. Dat is firma Unigra. Zij zijn zeven dagen per week, 24 uur per dag te bereiken op telefoonnummer 020-6178989. Zorgt u dat u de gegevens van de overledene bij de hand heeft (naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats, naam/adres van de contactpersoon en naam/adres van de huisarts van de overledene). De contactpersoon is ons aanspreekpunt en is ook degene, die de akte van overlijden zal ontvangen. Het is belangrijk dat dit iemand is, die dicht bij de overledene staat.
  3. De uitvaartverzorging gaat u vragen wanneer het lichaam van de overledene opgehaald kan worden. Het lichaam moet binnen 24 uur na overlijden bij ons binnen gebracht worden. Wij vragen u dan ook zo snel mogelijk na overlijden contact met ons op te nemen. Er is dan evengoed nog tijd om afscheid te nemen. Geeft u aan het uitvaartcentrum door wie u nog verwacht om afscheid te nemen en hoeveel tijd u nodig heeft voor dit afscheid. Let op: laat u niet haasten en zorgt u dat u voldoende tijd neemt om afscheid te nemen. Als de overledene eenmaal opgehaald is, is het niet meer mogelijk om afscheid te nemen.
  4. Op het afgesproken moment komt de uitvaartverzorging het lichaam van uw dierbare ophalen. Het ophalen van het lichaam gebeurt per brancard. Zorgt u dat u geen bezittingen of sieraden (of bril) mee geeft. Alle kleding die de overledene aanheeft, wordt bij binnenkomst in de faculteit vernietigd. Houdt u hier dus rekening mee. Tekeningen en bloemen mogen wel mee gegeven worden.
  5. De uitvaartverzorging neemt de overlijdensverklaringen van de arts mee. Zij zullen zorg dragen voor de aangifte van overlijden. U hoeft zelf geen aangifte van overlijden te doen bij de gemeente. Enkele dagen na het overlijden stuurt de uitvaartverzorging de overlijdensakte per post op naar de contactpersoon.

Als het lichaam bij ons in de faculteit is binnen gebracht, ontvangt u hier een bevestigende brief van, waarin wij onze dank uiten voor de lichaamsdonatie. Jaarlijks wordt er een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd, waarvoor u een uitnodiging zult ontvangen (ongeveer een maand voor de herdenking). Meestal is deze herdenking op de eerste zaterdag van juni.

U ontvangt geen verder bericht omtrent de crematie van de stoffelijke resten of de verstrooiing van de asresten.